BAO BÌ MINH SANG ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TÁI CHẾ TOÀN CẦU (GRS)

Ngày 23/12/2020, cơ quan chứng nhận Control Union Certifications (CUC) đã chính thức cấp chứng nhận Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu – Global Recycled Standard (GRS) cho công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Sang.

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS – Global Recycle Standard) được Control Union Certifications phát triển vào năm 2008. Là tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ 3 về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường, hạn chế về hóa chất.

Mục tiêu của tiêu chuẩn GRS:

Các mục tiêu của GRS là xác định yêu cầu để đảm bảo tuyên bố thành phần chính xác và điều kiện làm việc tốt, giảm thiểu tối đa các tác động hóa chất và môi trường có hại. Cụ thể: 

  • Theo dõi đầu vào và ra của vật liệu tái chế. 
  • Cung cấp cho khách hàng (cả thương hiệu và người tiêu dùng) với một công cụ để tạo ra quyết định sáng suốt.
  • Giảm tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.
  • Đảm bảo rằng các tài liệu trong sản phẩm cuối cùng thực sự tái chế và được xử lý bền vững hơn.
  • Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề chất lượng trong việc sử dụng các nguyên vật liệu tái chế.

>>>Tham khảo thêm: Chứng nhận Tái chế toàn cầu GRS là gì?

Việc đạt tiêu chuẩn GRS giúp Bao bì Minh Sang chính thức được công nhận toàn cầu, dễ dàng bắt tay và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời GRS chứng minh về nguồn gốc nguyên liệu, xác minh thành phần của bao bì Minh Sang, các yếu tố tác động đến môi trường giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng.

Với định hướng sản xuất bao bì thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ trái đất xanh, sạch, đẹp hơn. Đồng thời từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty bao bì thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế. Minh Sang sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc sản xuất các sản phẩm bao bì chất lượng đáp ứng thị trường trong nước và tiêu chuẩn khắt khe tại các quốc gia trên thế giới.