Là một loại túi nhựa rất đa năng để đựng, bọc, bảo vệ sản phẩm. Vì nó nhẹ nên không làm tăng trọng lượng của sản phẩm.Nó thường được sử dụng để đóng gói bao bì và đựng hàng hóa, rất hữu ích trong cuộc sống.