Nhằm cải thiện môi trường sống mà vẫn đảm bảo cho nhu cầu sử dụng của con người.MINH SANG cho ra đời dòng sản phẩm làm từ bột mì tự hủy sinh học được làm từ nguồn nguyên liệu hữu cơ dưới tác động của vi sinh vật có nhiều trong môi trường tự nhiên.

Túi nilon tự phân hủy góp phần giữ gìn môi trường sống của con người, hướng tới sự phát triển bền vững của toàn xã hội. cùng với ý thức của mỗi cá nhân cho tới các doanh nghiệp lớn nhỏ, hi vọng bao bì tự phân hủy sẽ thay thế hoàn toàn túi nilon