COMBO 2 HỘP TÚI DOUBLE ZIP PHÂN HỦY SINH HỌC BẢO QUẢN THỰC PHẨM SIZE L(27 CM X 29 CM )

100,000

KÍCH THƯỚC HỘP

HỘP SIZE L: 20 cái/ hộp 

Kích thước hôp : 28 cm x 6 cm x 6 cm

Danh mục:
0289 996 6779