PE bAG (Polyethylen)

PE BAG – POLY BAG

PE BAG PRINTED

PE BAG FOLDING HIP

PRINTABLE PE BAG

PE BAG WITH TAPE

PE BAG PRINTED GRAVURE

BOTTOM PE BAG  

PE BAG WITH MOUTH SEAL

COLORED PE BAGS WITH MOUTH STICKERS

PE BAG FOR THE PRODUCT